Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Beata Godzińska
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Radna Gminy Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Opis: Oświadczenie 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Radna Gminy Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Opis: Oświadczenie 2010 - koniec kadencji