Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Stanisława Kubecka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Członek Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Członek Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Radna Gminy Z-ca Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Radna Gminy Z-ca Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2010 - koniec kadencji