Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Małgorzata Pukaluk
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2014 rok