Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Teresa Maryńczak
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2011 rok
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2013 rok