Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Agata Niedziółka
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Sekretarz Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 na początek kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Skarbnik Gminy
Opis: Oświadczenie za 2017 rok