Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Leszek Piwko
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Gminy Członek Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Gminy Członek Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2010 - koniec kadencji