Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Jan Urban
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Radny Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2008
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Gminy Członek Komisji Rolnej, Członek Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2009
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Gminy Członek Komisji Rolnej, Członek Komisji Kultury i Oświaty
Opis: Oświadczenie 2010 - koniec kadencji