Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Stanisław Seńko
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor GOK
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor GOK
Opis: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK