Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Stanisław Seńko
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach
Opis: Oświadczenie za 2015 rok