Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Ignacy Adamczuk
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rachaniach
Opis: Oświadczenie za 2015 rok