Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Ignacy Adamczuk
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rachaniach
Opis: Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2019 r.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rachaniach
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Rachaniach
Opis: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK