Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Grażyna Świtnicka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rachaniach
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2007
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2011 rok
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2013 rok