Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Olszewska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wożuczynie
Opis: Oświadczenie za 2015 rok