Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Olszewska
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wozuczynie
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wozuczynie
Opis: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2017 ROK