Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Elżbieta Turczanik
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie 2077
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2011 rok