Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Mieczysław Tyski
Telefon:
084 647 11 03
Adres email:
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Radny Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko: Radny Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2014 rok
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2010-2014
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Kadencja VI
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2011 rok
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2012 rok
Oświadczenie
Stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Opis: Oświadczenie za 2013 rok