Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Urszula Wlaź
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko: Kierownik GOPS
Opis: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Kierownik GOPS
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018