Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Urszula Wlaź
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Kierownik GOPS w Rachaniach
Opis: Oświadczenie za 2015 rok